ארכיון חודשי: אוגוסט 2020

בגלל התאוות

פשט חדש שנתפרסם אצלנו באחד מן הפמפלטין שנפוצו בבית הכנסת של הקהילה


שנים רבות אומרים מנהיגי הדעה שלנו בחברה החרדית שהחילונים-החדשים או הטרנס-חרדים שירדו מן הדרך הישרה עשו זאת מכיוון שהם לא יודעים כיצד או יכולים להתאפק ומכורים לתאוות ליבם. ובסלנג אומרים זאת כך 'תאוות' (Teiwes).

מלא פעמים נשמע סיפור כזה; הוא הכיר נקבה יפה והוא ירד מן הדרך, לא עלינו, הכל בגלל 'תאוות'. אין יורד מן הדרך, אחד, שעושה זאת מסיבות רציונליות הגיוניות הדנות במחויבות שלו לשמור תורה ומצוות. הוא רק 'בעל תאווה'!

כיום אומרים, הוא היה 'אנוס' ותרתי משמע, אנוס כאנוסי ספרד, שזו התנהגות מתירנית בחברה חרדית באופן מחתרתי ופחדני, ואנוס פיזית על ידי תוקף מינית. וכה אומרים עליו מאחורי גבו: "הוא מסכן, 'נעבעך', הוא עבר תקיפה מינית, לא עלינו, הוא לא עצמו".

לאחר השוואה בין הטיעונים הללו, של פעם והיום, ניתן להגיע למסקנה שגם אליבא הטענה החדשה (טוען טענת אונס), 'הכל בגלל תאוות'. ההבדל הוא, האם זה בגלל תאוות היוצאות מן ההתנהגות מקיימת התורה או מצד מישהו בקהילה שראהו ונתאווה לו "והוא לא הצליח להתאפק" והנפגע נכנס לטראומה נפשית ועזב את הקהילה.

לפיכך, ניתן להגיד שהסיבות שאין הרבה היורדים מן הדרך הישרה בחברה שלנו, זאת עקב שאין אצלנו הרבה 'בעלי תאווה' או מוטרדים מינית ואנוסים. וזאת בניגוד לדעה של כל מיני 'יוצאים' שישנם הרבה המוטרדים מינית בחברה שלנו והעניין מושתק מסיבות פוליטיות.

וכן פירוש חדש נתחדש בעניין המילים הנאמרות בסוף האירועים הרבים בחברה שלנו, והן: יהי רצון שנזכה ל'ביאת' המשיח המילים מקבלות פרשנות סימבולית. וכך: אנו מצפים שמלך המשיח יבוא על כל אחד מאיתנו ועל ידי יחסי המין ישנה את התנהגותנו או בנוסח אחר, את תודעתנו. ובדיעבד אולי ניתן להתפשר באהבה האפלוטנית. ירשלהבב"א.

ניהול תקין בחצר משפחת הרב קנייבסקי

מתוך קונטרס שהופץ בהקהילה בארץ ישראל. וחשבנו שכדאי להפיץ העניין לתועלת הכלל.


למה חצר ר"ח קיינבסקי אינה מחויבת לניהול תקין?

נהוג להגיד שר"ח הוא צדיק הצדיקים וקדוש הקדושים וכדומה של עם ישראל. אם כך אולי אפשר לומר שהוא משאב טבע של עם שיראל, כביכול. ולכאורה אם כך, ניתן להגיד שהוא מחויב מדין ערבות לפעול למען עם ישראל ולא רק למען אינטרסים משפחתיים צרים.

לפיכך נשאלת השאלה למה לתת כעת לגורמים משפחתיים לנהל את הניהול הרוחני-פוליטי של הרב במקום להעביר זאת לעם ישראל על ידי בחירת נציגים נבחרים שימונו על ידי בחירות או על ידי ועדת רבנים? פשוט ניתן זאת לוועדה ללא משוא פנים שתייצג את כל העם שר"ח מאמין בו שהוא חלק מעם ישראל.

למשל אפשר שנארגן לו חצרנים מעדות שונות ומתפקידים שונים בשוק העבודה. כך יהיה גיוון תפקודי שיתרום לניצול המקסימלי של תופעת הטבע הייחודית שלנו שזכינו בעידן מיוחד זה הנהנה מזכויותיו של הרב קנייבסקי בשמים.

ניהול נכון יכול להציל חיים!

והשאלה הקשה יותר היא איך גדול הדור שהוא אדם נכבד ביותר ואדם בעל רוח הקודש שעיניו רואות למרחוק והוא בעל קשר הדוק עם הקב"ה, כביכול, לא מציע את צעדי הייעול בעצמו?

ושמא, ברוך ה', זכיתי ב"מקום להתגדר בו".