חצוף! הראששיבע מבקש ממך מחילה, תתבייש לך! – ר' שמואל אוירבך מבטל לימוד תורה ומבקש מחילה | מעולם הישיבות

לפני זמן מה קיבלתי טלפון מבן דוד חתן של מנחם כרמל שלעולם לא דיבר עימי בטלפון שלי. הוא צריך כסף. כסף לפרויקט של המחבלים (כיני לרוב אנשי הפלג הירושלמי) חסידי ר' שמואל אוירבך ז"ל בנו של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. כמובן שהכרזתי שאתרום בשמחה שהרי בזכות הקמפיין אני מהדק קשרים משפחתיים. וחוץ מזה, זה שאני לא שייך לקהילת מחבלים זה לא אומר שאני לא יכול לסייע להם במקצת. וכמובן שתמיד נזכה להיות מן הנותנים..

תרמתי. לאחר התרומה נזכרתי בסיפור שסיפר לי פ. כמובן שאשבש פרטים בסיפור מסיבות מובנות.

פעם אחת באחד החגים, סיפר לי פ, ישבתי ולמדתי עם חברותא. למדנו בשפה זרה בבית המדרש מגן אברהם ברחוב השל"ה בשכונת שערי חסד ושם ישב ולמד גדול הדור הגר"ש ר' שמואל אוירבך – אישיות שנויה במחלוקת בקרב הפלג הבני ברק. לאחר כמה דקות מגיע למקום הישיבה שלנו מישהו לא מוכר, מתברר שהוא שליח של מישהו.

והוא אומר לנו שהראששיבע מבקש שתדברו יותר בשקט. יצאנו למרפסת והמשכנו ללמוד. לאחר כמה דקות מגיע השליח ואומר שהראששיבע רוצה שקט.סגרנו את הדלת של בית המדרש כדי שיהיה לראש ישיבה החשוב שקט. לאחר כמה דקות מגיע שליח ואומר הראששיבע מבקש שהדלת תהיה פתוחה.

כעת הבנתי שיש כאן משהו מכוון ולאחר סיום הלימוד עם החברותא פניתי אליו, אל הראששיבע החשוב ואמרתי לו שאגיד העניין לפלוני (פלוני רב חשוב שהיה קשור לישיבה בקשרים פיננסים). הוא שאל במי מדובר ועניתי לו והוא נבהל קצת – לא בהכרח מפחד אלא מחמת אי נעימות או הבנה שהוא הגזים. הוא אמר מפריע לי שאתה מפטפט ולא לומד או משהו כזה, אמרתי לו שזה לא פטפוט אלא לימוד בשפה זרה.

כעת ר' שמואל פנה אלי ואמר שהוא מבקש מחילה. כמובן ששתקתי. אחד מן המשמשים שלו אמר לי בנזיפה הראששיבע מבקש ממך מחילה. אמרתי שאחשוב על זה. כעת הוא כעס עלי ואמר הראששיבע מבקש ממך מחילה, חצוף! תתבייש לך. אני כמובן לא נכנעתי, אמרתי שאם הראש ישיבה ראה כך לנכון אז אני לא רואה סיבה שהוא צריך לבקש ממני מחילה.

ראש הישיבה, הבין שלא אכנע והרגיע את המשב"ק. איחלתי למרן גוט יום טוב בקול חגיגי ויצאתי בשמחה מבית המדרש. איזה איש עממי וספונטני הוא היה. לא סתם היו לו הרבה חסידים. ואני גם הרווחתי מעשיה עליזה.

לאחר שנזכרתי בסיפור אמרתי שמצוה לשמח עם זה את הציבור וביקשתי לפרסם "המעשיה בר' שמואל אוירבך מבטל לימוד תורה".

נ.ב. דבר העורך: העניין מזכיר את המעשה מתענית כ. וכדלהלן:

"מעשה שבא רבי אלעזר (בן ר') שמעון ממגדל גדור מבית רבו. והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר. ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר.
אמר לו: שלום עליך רבי, ולא החזיר לו.
אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך?
אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי.
אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו: שלום עליך רבי רבי מורי מורי.
אמר להם: למי אתם קורין רבי רבי?
אמרו לו לזה שמטייל אחריך.
אמר להם: אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל.
אמרו לו: מפני מה? אמר להם: כך וכך עשה לי.

אמרו לו: אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא.
אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן.
מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות."

9 מחשבות על “חצוף! הראששיבע מבקש ממך מחילה, תתבייש לך! – ר' שמואל אוירבך מבטל לימוד תורה ומבקש מחילה | מעולם הישיבות

 1. arikbenedek

  ר' שמואל הוא ר' שמואל אוירבך, הגר"ש??
  מדוע זה סיפור שיש בו לשמח את כולם?
  משב"ק?
  מי זה המפחיד?
  למה אין דיבור ברור על שימוש מופרז בכוח, על איום בסחיטה, על הליכת רכיל..??

  אהבתי

 2. lavlarhakehila לבלר הקהילה

  שבוע טוב אריק,

  א. ר' שמואל, שמואל אוירבך והגר"ש זה אותו אחד פלוס ראשי תיבות של ר' שמואל (בלי המשפחה) הגאון ר' שמואל (בלי משפחה) כנהוג בכתיבה תורנית ובמגזר החרדי.

  ב. הסיפור משמח, כי הוא אדם שנוי במחלוקת. ויש השונאים אותו. ויש שיאהבו סיפור כזה על רב כוחן כמותו.

  ג. מה הכוונה למה אין דיבור ברור על שימוש בכוח, סליחה וללכת רכיל?

  אהבתי

  1. arikbenedek

   תראה – במלים אחרות, זה סיפור שמטרתו ללעוג למישהו ולעורר שמחה אצל אויביו.
   אגב, לו נדרוש את ראשי תיבות שמו – גר"ש, נקבל גם גרש, שהוא סימן קיצור במהותו [ולא קוצו של יוד, כלומר לא הגיע למעלת קדושה כזו שרבי עקיבא ידון בו ] וכן נקבל גרוש – שזה מטבע חסר ערך שגם נעשה ממתכת זולה במיוחד, והלכו המשפטי קיים רק בעולם הדיגיטלי של הבנק. אכן, גר"ש גרשיים.
   הסיפור הזה בינינו הוא רכילות, ולי אישית אין בעיה עם רכילות. רכילות איננה רק הפצת שמועות שווא, היא גם הצצה לתוך מעשי אדם חסרי החשיבות וניפוחם.

   אהבתי

   1. lavlarhakehila לבלר הקהילה

    arikbendek

    לדעתי זה לא רכילות גרידא, זה תוספת חשובה לסיפורי צדיקים. זה היבט נצרך להבנת האיש שהיה מהבכירים החברה החרדית. זה חשוב למחקר ולידע של מה הם אנשים, גם כשהם מורמים מעם.

    זה חשוב למי שרוצה להעריך אותו על העממיות וחצי שרוצה לפסול אותו כאדם מלא נגיעות וגס רוח.

    Liked by 1 person

    1. arikbenedek

     בוודאי. צדיקים הם בני אדם מלאי תשוקות כמו כולנו. הירושה הגנטית של המעמד לא מבטיחה כלום, אלא רק נפוטיזם, יהירות ותחושה של "אני ואפסי עוד..". כבר הנביאים למדונו שהבחירה בנביא אלוהית ולא תלויה בשום דבר חוץ מרצון האל, מי אשר יביננו?! מלחמות אחים על ירושת האב הצדיק [ הרבה כסף, חלק ממנו הרי שחור לגמרי!!] שליטה על בני אדם, מעמד של כמעט מלך, אם לא למעלה מזה, ועשרות בני אדם מרגישים כילדים לידך… ווואוווו, לא מוזר שהגר"ש היה מי שהיה, ואין פלא כי נכדו של הליטאי שבקושי שומע, הופך עולמות ע"מ להישאר בשליטה גם אחרי מות סבו.

     אהבתי

  1. lavlarhakehila לבלר הקהילה

   מה הכוונה פשטנית? האיש שנים היה עושה חסד, היה הולך לשהות זמן מסוים בבית של אלמנה אחד – אשה של תלמיד שלו. וכל מי שהיה רוצה לדבר עימו היה צריך לפגוש אותו שם. כך הוא דאג לנוכחות גברית בבית, לחשיבות המשפחה ולהראות שהן לא ננטשו בידי העולם. האיש לא טיפש. הוא העמיק גם בחסד שלו.

   Liked by 3 אנשים

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s