ארכיון חודשי: פברואר 2022

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

א"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה – בבלי שבת נו ע"א.

שואל הרבי שליט"א, מדוע לא כתוב אינו אלא משקר?

ועוד הרי דוד המלך אמר בעצמו לנתן הנביא לאחר שהוכיחו: ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה. ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר חטאתך לא תמות – שמואל ב פרק יב פסוק יג. ומי אנו שנחלוק על דברי דוד המלך שאמר על עצמו שחטא ומדוע שלא נאמין לו כשזה הפשט הפשוט? וכן רואים שהנביא אומר לדוד שה' העביר חטאתו. ואם כן מה הפשט, הרי חז"ל ידעו כל זאת?

ועוד, מדוע כתוב כל האומר ולא כתוב כל החושב?

עונה הרבי שאכן לכאורה אפשר להגיד שדוד המלך חטא. וכך משמע בנביא על אף שהיה מלך וביהודה על פי הגמרא היה נהוג להעניק גט על תנאי – כלומר, גט לחיילי ממלכת בית דוד שחל בתנאי שהם לא שבים מן המלחמה ובכך חוסכים לנשים ליפול לייבום או לעגינות. הוא צודק, דוד המלך עליו השלום חטא ומרוב שעשה תשובה הוא בבחינת שלא עשה החטא, אולם האדם הלז טועה בזה שהוא אומר זאת. וד"ל. כלומר, מי שחושב כך אינו טועה, רק האומר כך.

רואים כאן מוסר השכל חשוב לא להגיד דברים שאינם נוחים לשומעים בעלי השררה אצל האנשים, זה יכול להיות בקהילה או במקום המלאכה או בפני הרשיות. וגם כשזה נכון לאמת זה עדיין נחשב טעות. כלומר, טעות בהנהגה (בפוליטיק של חברת בני האדם) ולא במציאות של מה שהיה תחת השמש.