תגית: בחירה חופשית

לב מלכים ושרים ביד ה' -לב מלך ביד ה'

"לב מלך ביד ה' ", מסביר הרבי הראשון (רבי קלונימוס הלוי נימאנדעסלאנד זי"ע) שזה הולך גם על צדיקים והתלמידי-חכמים. ומן הרגע שנהפכו למלכים ושרים (דיקטטורין או טייראנטין בלשון אשכנז) דין מלך שלהן מפקיען מדין תלמיד-חכם. לפיכך אנו רואים שעושים מיני שטוית, הבלים-רב וחילול ה'. ויש ללמד זכות שהקב"ה משים לחסידיהם ותלמידיהם עז עיוורת בריש עידרא כדי להענישם, לא עלינו.

012

עז עיוורת מפורסמת – צר התורה ברלנד

ואם תאמר, שיש הבדל בין הצדיק להרשע, הוסיף הרבי ואמר, שהביאור הוא, שכשהאדם נהיה מלך (קוניג), מיד מקיף עצמו, ככלה בחופתה, באנשי-שררה כדי שיסייעו לו במלאכתו ושיגידוהו מה קורה בהוייה.

ולא די שהם, האנשי-מרמה, אינם מסייעים אותו, אלא אפילו מתי ששואלם מה קורה להעם, בממלכות הגוי ובהפוליטיקעס, הם משקרים עליו ומהתלים בו עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

וראיה לדבר שכתוב במשלי: "לב מלך ביד ה' ". ולא כתוב לב מלכים ושרים ביד ה'. ואם כן מדוע נוהגים להגיד היהודים: "לב מלכים ושרים ביד השם"?

בהכרח יש לומר שהרעיון הוא בעניין מנהגי המלכות והקפת השליט בידי אנשים המנתקים אותו מהבנת העולם ואז הוא מאבד הבחירה החופשית ונהפך לכעין למלאך החסר בחירה של המסבבים אותו, וזה נכון גם לשרים ומי שאין תוארו מלך.

ובנימאנדעסלאנד רוצים לשמור על 'הבחירה החופשית' שלנו עד כמה שידינו מגעת ולא לההפך, חס וחלילה, לשוטים הפטורין מן המצוות.

על כן אין אנו מאמינים באקציה דיקטטורית כנהיג בשאר קהילות ישראל. אנו רוצים פרייהייט. פרייהיייט לרבני נימאנדעסלאנד. ומשום כך לעולם לא להיות מסובבים על ידי עסקנים רבים המפריעים לחופש של אדונם הרבי שבכל דור ודור.