תגית: הפרדה מגדרית לחרדים

אקדמיה נפרדת מבחינה מגדרית – מאת כתבנו לענייני חילונים

לימודים באוניברסיטה הם רמאות גדולה. אם אדם הוא ג'נטלמן, הוא יודע כל מה שהוא צריך. ואם הוא לא ג'נטלמן, כל מה שהוא ידע רק יזיק לו.

אוסקר ויילד.

כידוע בעידן החילוני של דת החופש נחשב מאוד ללכת לאקדמיה, האקדמיה או משהו הידוע על די שם מילה אחר ידוע, האוניברסיטה, נתפסיות כמקום של ידע מקודש שמה שלומדים שם הוא נכון יותר משאר האמירות של האנשים בהעולם. ובוודאי שזה יותר נכון מן הדת היהודית.

ונוהגים לא לקבל אנשים רבים למלאכות ולשכירויות רבות כי אין להם סמיכה מן האקדמיה המהוללה וזה ממש כמו הגילדה בימים קדמונים בההימאט. וזה כמו סמיכה לרבנות במקהלות היראים בעם ישראל כיום.

והנה כעת יש סחף בעם גם בקרב האדוקים ללכת להושיב את אחוריהם בספסלי האקדמיה ולנסות להשתלב במקצת בעולם של הדת החילונית שהרי 'כסף מנלן?'. והרבה מהאדוקים שלומדים עם המון החופשים יורדים מן הדרך הישרה ועוד יותר, וגם הרבה יורדים מן הדרך כשלומדים במחנה זכרים בלבד ללא נשים ובד"כ ללא חופשים המכונים חילונים. וצריך לבחון העניין וכעת אין הזמן מוכן לכך עמדי.

ומנהג אדוקים רבים לא לשבת במחיצת אישה שמא יחטאו עימה או בגללה. ולכן חשבו לעשות לימודים מחולקים לפי מין האדם, מקום לזכרים ומקום לנקבות. וצ"ב מה הדין לגבי אנדרוגינוס, אבל עניין זה אינו תדיר. ושמעו על כך החילונים, ובתחילה חלק מקהילתם הסכימו. וכעת פלג חילוני אחר עושה פרוטעסט גדול ורואה בזה פגיעה בשוויון והשתלטות של אנשי דת יהודית על המקומות הקדושים לדת החילונית והם רוצים למנוע זאת. וכעת יש בעניין ויכוח בקרב העם היושב בארץ ישראל שתחת שלטון החופשים ונראה לאן הדברים ילכו. וצריך להבין שפחדם מובן שמא על ידי קידום לימוד נפרד האדוקים מרחיקים נשים מללמד אדוקים זכרים. וכן קורה שבזכות הפרדה זו שברובה היא של אדוקים הקרויים חרדים, הם כך לא משולבים ביושבי המדינה והופכים לעם בדד ישכון ובגלות בארצם. והאדוקים לא רק שהופכים לעם נפרד אלא גם שומרים על היידישקייט מבלי להיות חלק מלא מהתרבות הרשעה של החופשים.

ודעת המתנגדים מובנה, ולכן אפשר לומר שמה שמסבירים את התנגדותם הם הסברים טובים מאוד מדוע חשוב להמשיך ההפרדה ולהילחם למען העניין הנכבד. וכאן המקום להגיד שיש גם אדוקים רבים המתנגדים ליציאה מהעולם של האדוקים ולרעות בשדות זרים שאז אפשר להיות מושפעים ממחשבתם הרעה ולרדת חלילה לבאר שחת. אולם דעת נימאנדעסלאנד שכולם כמנהגו נוהג ומותר וצריך להיזהר ולהתחזק בהיידישקייט כתבלין נגדם. וחשוב להגיד שהטיעון הראשי כן לקדם הפרדה באקדמיה זה שאם לא יפעלו כך החרדים לא ינסו להשתלב בשוק העבודה כי הם לא יהיו בעלי טייטעל אקדמי ואז יהיה סיכוי לעבודה נחשקת. וכך דרך ההשתלבות החרדין בשוק העבודה החרדים לא יחיו הכולל ועל כספי צדקה.

הציטוט בראשית המאמר הובא למען הצחות ושימת לעג על האקדמיה.