תגית: ישראל

יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ט – מאת כתבינו לעניינו חילונים ותרבות

כתבינו לענייני חילונים ותרבות מביאים את דברי הרבי על הימים הנוראים של החילונים הבאים עלינו המכונים בפי העם "צפירת העומר". הדברים נאמרו הבוקר ומובאים פה לטובת חברי הקהילה הקדושה בארץ ישראל.

הרבי שליט"א סיפר הבוקר לאחר תפילת השחרית, שלא מזמן פגש מטורניתא אחת חילונית. והיא החלה לדבר עימו על יום השואה. ואז היא אמרה לו שאתה בטח כאדם אדוק לא תעמוד בצפירה. אמר הרבי: "אמת הדבר. מדוע שאעמוד?". שאלתהו מה הוא מתכנן לעשות? ענה הרבי: שהוא מתכנן להמשיך את עיסוקיו הרגילים, ברם אם הוא יהיה בפרהסיא, מפני דרכי שלום וכבוד הבריות של אתם החילונים הוא יעמוד ויכבד את מצות דתם כמנהגם. הוא גם הוסיף שהוא לא ילך למקום הנאה שמא הם יפגעו, לא יעשה בדווקא כדי לפגוע, אבל כן ימשיך בחייו.

היא החלה לכעוס ולהגיד מילות גנאי כנגד החברה האדוקה המכונה בארץ ישראל החברה החרדית. אמר לה הרבי שאין לה מנדט על דת השואה. השואה קרתה לפני שהמדינה הציונית בארץ ישראל קמה, ושיש לו גם בני משפחה שנהרגו במלחמה על ידי האשכנזים ימ"ש, מה זה שואה שיש לה מדינה?! החילונים לא יגידו לנו מה לעשות ואיך לזכור את העוול שנעשה לעם ישראל. לא די שסבלנו מידי האשכנזים, אין עניין להמשיך לסבול תחת הציונים בגלל השואה וזה מה שמכונה בלעז אבסורד. מבחינתנו, אנו כבר חיים תחת כיבוש החופשים מבחינה מדינית ואין עניין להשתעבד גם בעניין הדת והתרבות. לאחר אמירת דבריו, החופשית נתרככה קמעה ואמרה לרבי: "יש לך כושר ביטוי!". אמר הרבי: ראו, כך מקדשים שם שמים..

הרבי הודיע לשומעים שיפרסמו שלא חייבים לעמוד בזמן הרעש המשונה של החילונים בזה היום. ברם אין עניין להכאיב להם. לפיכך יש ללמד האנשים לעמוד במקום הפרהסיא וכך למנוע צער להם וחשש חילול ה'. בתוך הבית במקום המוצנע אפשר להמשיך בסדר היום הרגיל של האדם. ויש לעמוד גם במקומות של ערבים או או של אנ"ש מפני הצלמוניות.

מעבר לכך, כשמגיע חילוני ושואל שאלה על מנת לקנטר, לא צריך להבהל ואין עניין לשקר. אפשר לעמוד על האמת בצורה מכובדת ולהסביר שאין זה תרבותינו ואנחנו יודעים לזכור את מאורעות רדיפת עם ישראל בימי מלחמת העולם השניה בדרכנו אנו ואין אנו כפופים לדת השואה של המדינה הציונית.

למעשה, אמר הרבי שהדברים נכונים גם ליום הזיכרון להרוגי המלחמות ופעולות האיבה, אבל כאן מכיוון שזה מאוד פוגע בהם, אין עניין להגיד להם האמת בראשונה וכדאי להתחמק.

ורק אם החופשי מפציר שוב ושוב, אזי אפשר להגיד לו בדרכי נועם שאין זה תרבותינו ואנו עדיין בגלות בארצנו ולכן אנו לא רוצים להגיד מה שאנו חושבים על הנושא מיד פן החופשים ירצו להרע לנו. ואז להסביר לו בסבר פנים יפות ובכבוד שאנו חיים בתרבות אחרת וכן אין אנו שותפים להציונות ולכל מה נעשה בשמם למען עם ישראל. אולם אנו כן מעריכים, חלקם הגדול התכוון לעשות טוב ושמסר את נפשו על אף שהרבה מאוד פשוט נחטפו לצבא בכפיה על פי החוק הציוני. ויהי רצון שיבולע המוות לנצח.

לפלפולים של הרבי בנושא יש לעיין פה – בעניין ימי אבלות ופה -בעניין הכחשה.

בעניין  האנשים האוהבים שמציקים להם – מעשה מוזר שנתגלה לאחרונה

מעשה, המספרים לאנשים עצבים, העוסק במידה מפורסמת של אחד מרבני הקהילה ובתוך המעשה פשט גדול בנפש האדם ומפני מה מריבות בין בני האדם עושות חיזוק גדול לריעות בין האנשים בהעולם. מעשה משונה זה הנתגלה לאחרונה וצריך לבדוק עד כמה הוא מהימן או האם עסקן ניסה להסתיר המעשה.

מעשה ברבי הקדוש מברבי גרונם מנימאנדעסלאנד כשהיה צעיר אהב היה לעשות מעשי "פרובוקצייע" בלשון אשכנז. היה מכריז הלוך ושוב שהאנשים אוהבים שמציקים להם. ולפעמים אנשים לא היו יודעים איך לקבל זאת. והרבי שהיה מפורסם כאדם האהוב על הבריות החליט לפייס אותם. אולם הרבי עדיין האמין בפרובוקציות. חשב הרבי מה לעשות. והנה מצא פתרון. החליט לשאול את נשואי 'הפרובוקציות', האם הם כועסים עליו? הם שנתביישו להודות שהם כועסים, היו מכחישים זאת וחוזרים לדבר עימו כבימים ימימה, העיקר להראות שהם לא כועסים עליו. ובכך הרבי הקדוש המשיך לעשות פרובוקציות ולשמח אנשים, והכל כדי לעשות חסד. (וכמובן לא היו כועסים מבחינת המהות אלא היה זה לזמן קצר ויבואר לקמן.)

לאחר שנים הרבה יום אחד היה מעשה מפורסם בתלמידו המובהק של הרבי, שהתנהג כאילו הוא כועס על הרבי. התחילו מרננים בקהילה כל הארחי-פרחי שבאו לאכול לחם-חסד בקהילה העשירה, שהרבי טעה, מפני שבשום מקום בעולם לא נהוג כך והנה רואים שהרבי הכעיס אדם ואין הוא נהנה שמציקים לו. שמע זאת הרבי, אמר להם הצדיק הקדוש: כל הטעם שהוא נראה לכם כועס, כאילו עובד עבודה זרה, וניתן לראות שמא הצלחתי להכעיסו, כביכול, זאת כיוון שהוא רוצה להציק לי כי הוא יודע שהאנשים אוהבים שמציקים להם והוא עושה זאת כדי לעשות לי קורת רוח.

וכשהרבי היה זקן היה פעמים משומם. החל הוא מעניק לעצמו מכות מרדות נאמנות. ומי שלא ראה את הרבי מאושר לא ראה אדם מאושר מימיו, וזה ממש כדברי החכם האשכנזי הגדול והידוע פרידריך ניטשה (שאמר שהאדם איש מלחמה וכשאין לו עם מי להילחם נלחם כנגד עצמו).

ופעם אחת היכה הרבי שוטר באומרו שגם השוטרים אוהבים שמציקים להם. שמוהו בבית התפיסה. כששחררוהו, הרבי שמח שמחה גדולה ביותר. הרבי הסביר להציבור דלאחר שהשוטרים הגויים הרשעים ראו שאני נהנה בכלא ואני לא מספיק מקריב וסובל. החליטו לשחררני, והעיקר להציק לי כדי שתהיה לי קורת רוח, ועלי נאמר, "צדיק וטוב לו".

והוסיף הרבי בפעם אחרת ואמר דגם אם תימצי לומר שהאדם כועס זהו רק לזמן קצר. והמשיך וביאר ביאור שאפילו גדולי חוקרי הנפש אוכלי הטריפות ובועלי הנידות אינם יודעים, כשאדם כועס או שמח, הוא חושף את רגשותיו ולאחר זמן כשנח מכעסו וחמתו שככה, הוא רק זוכר שרעהו הוא חברו מכירו ויודע את רגשותיו היטב ואינו זוכר איך העניין קרה. ומתוך כך נהיה חבר-נפש של חברו שהציק לו ומיד מציק לו שוב וכך הם נעשים אוהבים גדולים. וזו דיאלקטיקה של גאורג פרידריך וילהלם הגל.

וזו הסיבה שאחינו פון די-אוריינטאל-געמיינדשאפט, חיים טוב עם נשיהם וזה כיוון שהם מכין אותן מכות נאמנות (כך על פי השמועה וייתכן שאין זה אמת כלל). ועל זה נאמר: "נעתרין מכות אוהב". ויש פעמים שהאשה משיבה לו ארבעה וחמישה עם המערוך מיד לאחר "ההפרשת-חלה". וזו מצוה גוררת מצוה, ומתוך כך זוכים לאהבה ואחווה ויש שלום בית.

ושלום זהו שמו של הקב"ה ומתוך שיש ביניהם שלום, יש להם גם אמת, שנאמר האמת והשלום אהבו וזה כדאמרי אינשי אהבה אמיתית או בלשון נימאנדעסלאנד ריכטיגע ליבע. אומנם הרבי אומר שהיום לא אכשר דרא ואהבה זהו מדע מזויף. ועל זה נאמר, כביכול, בשיר השירים "לא היה ולא נברא".

מדברי הרבי שליט"א בעניין הבחירות

מדברי הרבי שליטא בעניין הבחירות:

מיין טיירע יידן שום רב או צדיק לא בחר בנו, אלא זכינו בס"ד להיוולד במשפחה גאה ומיוחסת בעם ישראל אשר שלטה בקהילה מאות בשנים. ואשר תמשיך לשלוט בעם ישראל כמו שקודשא בריך הוא ואוריתא חד הוא. גם שום רב לא בחר בסבי זקני, רבי קלונימוס בן טודרוס הלוי זצ"ל זי"ע, אלא דהיה לו הכוח להיות רבי בעזרת השם יתברך. והוא עשה זאת לבד לא כהליסטים מזויין בלילה שמחפש רב שימנהו לרב. לפיכך גם החסידים יכולים לשלשל בהבכי-רעות (וואלן בלע"ז) מה שאוהבין לשלשל.

הציבור גם מתבקש להפסיק הפריעני בנושאים אלו ולבטלני מלימוד תוה"ק. וכמו דכתבו חז"ל "הבטלה מביאה לידי שיעמום", ופירש זקני רבי שלמה יצחקי זצ"ל דזה שיגעון. אין לקהילתינו עניין במשגינערס.

ר' צבי הירש ראובער (דער גאבע) בשם הרבי שליט"א

ופעם היה האלקציון מיד אחרי הפורים, אזי הרבי בעליזות היין במשתה החג אמר הדברים הללו והם נרשמו בידי אחד מהשומעים.

 1. . אין זה חשוב כל כך להצביע.
 2. מי שחושב שהוא מקיים מצוה בהשחלת הפתק להחריץ שתבוא עליו ברכה. וכן מי שחושבת שהיא מקיימת מצוה שיבוא עליה ברוך.
 3. סגולה לפתיחת הראש, לא להצביע כלל או להצביע למפלגת אנשים שלא יעברו להיות שליחי הבוחרים היות שלא יקבלו מספיק קולות מהעם. ודבר זה עוזר גם ללמוד גמ' יותר טוב. ולפעמים אם מספרים שלא הצביעו אזי יש האוחזין אבן או מקל ועם זאת פוצעים את ראש הרשע הקהילתי על זה שלא הצביע כראוי.
 4. כל החושב שבאופן מצוי הוא יכול להשפיע על תוצאות בחירת האנשים על ידי השלשול בהקלפי, אינו אלא טועה. זהו מקרה שאינו שכיח כלל.
 5. לפכך מי שחושש להגיד שלא הצביע, שישכר ויגיד שהצביע וזאת מפני דרכי שלום. וכן לגבי המפלגה המסוימת לפי קהל אנשים ששם נמצא.
 6. מי שנמצא בקהל מאמיני הבחירות ואינו יכול לשקר היטב בצורה שיאמינו לו, שילך להצביע.
 7. אם בקהל שלו מאמינים בפתקים מסוימים ואינו יודע לשקר טוב שיטיל הפתק של הקהל. וזאת מפני דרכי שלום.
 8. ז. יש יחידי סגולה שלא הולכים כלל להצביע כדי שאנשי המפלגות ידעו שהם לא הלכו להצביע.
 9. ח. ודבר זה מסוכן למי שיודע לשקר טוב ולא רוצה להיות במריבה עם הקהל שלו. וזאת כי חברא, חברא אית ליה והם יוכלו לדעת שהוא לא הצביע. ובשעת הדחק יכול להגיד שהצביע בקלפי בבית האושפיזין של החולים.
 10. סוף דבר, האדם צריך לעשות לפי הסיפור שהוא רוצה למכור להקהל.
 11. ובדיעבד יכול אדם לומר: הצבעה בהבחירות בדמוקרטיה זה עניין של בית הסתרים ואין זה צנוע לשאול ולגרום להרהורים רעים באותו עניין. אולם חבריו יחשדוהו שלא הצביע למועמד שלהם מכיוון שאם היה מצביע לו, אזי לא היה לו מה להסתיר.

הבל הבלים הכל הבל, יהי רצון שהציבור יצליח בכל הבחירות שלו ולא רק פעם בכמה השנים שיש פאסטיבל של גאוה ושנאה.

ומנהל אתר הקהילה קיבל אישור מהרבי לשים פה את ניגון מוסוליני וזה סגולה להבנת מעשי רבנים מסוימים בזמן הבחירות.