תגית: מדינה

האם מי שלא חוגג יום הולדת צריך לחגוג עצמאות

הרבי שליט"א נשאל לאחרונה 'חקירה' (לקוראינו העברים שלא מכירים את השפה התורנית, "חקירה" זה מונח המתאר שהאדם חושב על נושא מסוים לכמה כיוונים). ועניין זה חשוב לקהל השומעים שגר בארץ הקודש הנמצאת תחת שלטונם של הציונים ונמשך ל"יום העצמות". ונקרא יום העצמות לא בגלל ההרוגים של המלכות הנזכרים במועד האבלות יום לפני יום העצמאות, אלא מפני שנוהגים העם בישראל לאכול מיני בשר ועוף ונשארים עם עצמות בידיהם ומיחזי כאילו הם חוגגים עצמות. הדברים הובאו על ידי אחד השומעים ותודת הקהל נתונה לו, ויהי רצון שיזכה לכל מילי דמיטב.

וזה דבר החקירה: האם מי שלא נוהג לעשות געבורסטאג (יום הולדת) לעצמו בכלל, חייב לחגוג ולעשות משתה ושמחה להמדינה הציונית אם גר בארץ ישראל או במקום דנוהגין לחגוג עצמאות למדינה (כלומר, שהרי זה יום הולדת להעצמי של המדינה ואם הוא לא חוגג לעצמו מדוע שיחגוג להמדינה)?

והרבי שליט"א ענה, שאם המדינה נחשבת חופשית ליברלית הוא פטור, וזאת כיוון שאין היא כופה האזרח לעשות 'עצמאות' על ידי חגיגת יום אידם בדת המדינה האזרחית.

הרבי הוסיף גם שכידוע נמנו החוקרים לומר שאין כזה דבר מדינה כלל ואי אפשר להבחין בזה בחמשת חושי האדם וזה רק המצאה שהמציאו האנשים. ולכן צריך לשאול השאלה בדרך נכון ובצורה אחרת. אולם לפנים משורת הדין הרבי ענה בכל אופן וכך עשה חסד.

והוסיף הרבי, ואפשר לחקור האם המדינה כמו דבר שלא בא לעולם, אז מדוע לשמוח על ביצה שעדיין לא נולדה ולעשות מזאת יום טוב של לידת מדינה?!

והכריע הרב שזה חיסרון בהגמירות דעת וזה כמו אדם שאינו גומר ביאתו עקב בעיה באיבר המילה שלו מסיבות שונות ובכך לא מצליח לדעת כראוי ואין זה זמן שמחה בשבילו, אלא זמן עצב וכעס. ברם אם אשתו נאה וחבריו מתקנאים בו אזי הוא שמח על אף חוסר הצלחתו. ואם כן, אם העם שמח על דבר שלא בא לעולם, ניתן לשמוח עמם, מכיוון שמספיק שהם חושבים שלהאדם יש סיבה לשמוח.

כמו כן, הרבי הוסיף שבמקום שאין כופין לחגוג ולעשות 'עצמאות' עניין טוב לעשות 'עצמאות' (חגיגת עצמאות קטנה). וטוב יעשה אם ישלח תשלום להרבי שליט"א וימנהו שליח והוא יחגוג בשבילו ויעשה 'עצמאות' כיוון 'דבדיניהם' אין מצוה שבגופו, רק בלאוין.

ומפני דרכי שלום יש להיזהר לא להתגרות בהאומה הציונית שלא ירדפו את קהל האדוקים וטוב יעשה עם ישמח את שכניו ביום זה ויגיד להם חג שמח או גוט יום טוב וכך יפעל לצמצום הצרות בעם ישראל.