תגית: מעשה בבן המלך שחשב שהוא אינדיק

מעשה ביהודי שהחליט שהוא אינ-דיק ולכן הוא יכול לנהוג כעוף הארץ

מעשה חשוב שסופר לפני ימים אחדים על ידי הרבי שליט"א בעניין הזהירות מאנשים מסוכנים וצריך לזהר לא להיות בעל גאווה ולחשוב שאנו יכולים להשפיע על כל אחד ואחר, אלא יש אנשים שא"א להוכיח אותם, ואפילו העניין מסוכן ביותר.

מעשה מיהודי מערי הפרזות שליד ירושלים שהחליט שהוא נהיה מודרניש. סיפר לכולם שהיה לו מלמד דקדקי רשע שעשה תורתו ומראהו קונדום לחפור בו ב'החדר' ונהג לעשות לו הכנסה והוצאה עם אבר המילה שלו למקום באחוריו הנקרא בלשון אשכנז: 'אינוס' ואולי כי יש אנשים האונסים שם. ושם היהודי שהחליט לבעט בהדת נקרא אינ-דיק שזה בלשון אנגלו-אשכנזית: איבר המילה פנימה. ולפיכך הכריז שכל הדת היא הבל הבלים ושומה עליו להיות כגויי הארצות. והיה עושה פרסומי ניסא נגד שומרי המצוות.

והאינ-דיק החליט לעשות כל מיני פשעים. אמר בליבו כמו שפשעו בי, מדוע לא אפשע באחרים. נהפך לכעין בן סורר ומורה, החל לגנוב כסף ולעבור על החוק בפריצות גדולה. ויום אחד הגוי אשר בארץ תפסו והעמידו למשפט. ויהי חילול האדוקים גדול, ואלו שלא שומרים התורה והמצוות אמרו עליו שהוא פרי הביאושים של החינוך של האדוקים בדבר ה'.

וקודם המשפט הייתה אשה שחשבה שתוכל לקרבנו. חשבה לעצמה שהיא תוכל להראות לו: הנה גם אני כמוך מודרניש ולא בת תורה אלא גויה ככל העמים, והנה אני בת חוה הגונה, מדוע לא תהא אדם הגון?

ולכאורה אותה הריבה גם שמעה על הסיפור על בן המלך שהחליט שהוא אינדיק מהסופר המפורסם הקרוי בשם רבי נחמן מברעסלעב. ושם יש בן מלך שהחליט שהוא תרנגול אינדיק. ולפיכך חשב לעצמו שחייב הוא לקרקר כתרנגול הודו, לאכול כמותו ולהתלבש כמותו בבגדי אדם הראשון וכד'. והיה שם איש חכם שאמר למלך שהוא ירפא את בנו משגעונו. והחל החכם להתנהג כאינדיק בעצמו. ואז אמר לבן המלך מי אמר שאינדיק לא יכול לאכול בשר? ובן המלך הסכים עימו שהרי אינדיק כמותו אומר לו זאת. ואז אמר לו החכם אולי נשב על כסא שהרי מי אמר שאינדיקערס לא יושבים על הכסא. וכך לאט לאט בן המלך שוכנע לנהוג כבן אנוש. והתייחדה עימו אותה הריבה ואמרה לו, הנה אני באמת חופשית כמוך ומנוערת מן המצוות מדוע לא תהיה כמותי, זה שפסקת מלהאמין בדברים אלהים חיים, אין זה אומר שאתה צריך לנהוג כחיה רעה?! וחשבה שתעשה ממנו מענטש על ידי שהיא כמותו אבל שומרת חוק ודת מלכות הארץ.

ישראל כשהם יורדים הם יורדים עד אילת… ואז פתאום כשהיו יחדיו זמן מה בהפונדק בעיר הפריצות אילת האינ-דיק חנק אותה והמיתה. ולאחר כב' ימים חישב את הקץ והמית גם את עצמו וביער הרע מן הארץ, ועל זה נאמר: ו"ישראל-כשהם יורדים הם יורדים עד עפר, וכשהם עולים עולים עד לרקיע" ו"במתים חופשי".

ולאחר שמת, לא ידעו עדיין בעולם שהוא פושע ורוצח והחלו להאשים את התורה הקדושה או את קהילת האדוקים בסבלו. ואמרו שהוא איש מושלם שחישב את קיצו מחמת צער ליבו עקב מעשי המלמד הרשע.

ולאחר שנודע שהוא איש רע ואכזר מילאו פיהם מים. ואחר זאת היו כאלו שאמרו שזה בגלל התרבות הגוית שהיום המקדשת את המסכנות. ויש מאבק בין האנשים בחברת בני האדם מי יותר מסכן ונדכא. וכל המסכן יותר מחברו הרי זה משובח וקדוש. ודרך המסכנים הללו להגיד שמותר להם לעשות הכל כי הם מסכנים גדולים וקדושים. ובכך הם מתנוונים והופכים לבהמות. וגם דרך אלו היורדים מהדרך הישר להגיד שהם מסכנים כי הם לא יודעים איך להיות גוי ככל העמים. ועל כן חלק מהיורדים הם בהמות ולעג לקלס בחברת האנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ואין להם עולם הבא ועולם הזה.