תגית: ערבים

האם צריך מדינה יהודית? – שיחת בנו של הרב עם בן האצלניק | מאת כתבנו לענייני חילונים

כתבנו לענייני חילונים עובד גם עם חילונים כדרך להביא פרנסה הביתה, לקדם הדתה במרחב הציבורי ולקיים את מאמר הכתוב בזיעת אפיך תאכל לחם – לכן הוא עובד בעבודה קלה ששם מזיעים אולי רק באף.. ושם יש אנשים חופשים מן המצוות האוהבים ונהנים לשאול אותו שאלות בסוגיות של יידישקייט. ויצא לו לאחרונה לדבר עם ציוני ימני אחד בעבודה. וחשבנו שמצווה לפרסם הדברים.


כידוע אין אנו בנימאנדעסלאנד ציונים כלל ועיקר. וזאת כי אין אנו נצינוליסטים. אין אנו מאמינים שהלאום הוא מגדיר האדם בצורה מהותית, אלא אנו חושבים שהדת מגדירה האדם אם האדם פועל לפי מצוות הדת. ואם תרצה לומר שיש נציון-לאום האם יש לאום יהודי או מספר לאומים או שאין לאום יהודי, אלא רק לאום ישראל או גרמני וכדומה, הרי מה הקשר בין יהודי מקהילת נימאנדעסלאנד לבין יהודי מקהילת משהד או טריפולי או מוסקבה? ואם יש קשר האם הוא לא קשר דתי בלבד? בנוסף לא הוכח שיש לאום, שזה הרי עניין שאי אפשר לראות בחמשת החושים – מה שכן אפשר לראות זה המעשים של האדם.

בנוסף לכך שהציונות ההרצליסטית היא נציונליסטית היא גם מאמינה, כביכול, שפתרון בעיית היהודים הסובלים בין הגויים היא על ידי טריטוריה ששם יהודים רבים יגורו וכך יהיה להם בית. ואין אנו מאמינים בכך, אנו מאמינים שאנו יכולים לחיות במדינות של חסד האוהבות יהודים. בדיוק כמו שאנו האדוקים חיים אצל שלטון הציונים… ולפני שנים הרבה לפני שהוקמה הישות הציונית, היה חבר אנשים בשם אצ"ל וזה ראשי תיבות של ארגון צבאי לאומי. והם אנשים המשתייכים לימין של הפוליטיקה. והם נחמדים להאדוקים ולמסורת על אף שהם חופשיים וזאת יותר מן אנשי השמאל


במסגרת העיסוק בדת הציונית נוצרה שיחה בעבודה בין בנו של רב חרדי (אני) ובן של לוחם אצ"ל (אצלניק) עז נפש. וחשבתי שכדאי לפרסם העניין כדי לתת כוח בנפש האדם של הקוראים לעשות מעשים גדולים.

בן הרב לא התרגש מהמדינה ואמר שהוא יכול לחיות בחו"ל. בנו של לוחם האצל חלק עליו בכבוד אך בתוקף, ממש הדר ותגר…

בנוגע לויכוח בין האדוק לרוויזיוניסט, סיפר בן לוחם האצל שדודתו הייתה אחות בשיירת הדסה ונהרגה על ידי הפורעים הערבים.

מדובר היה בהתקפה על שיירה בדרך לבית החולים הר הצופים שהיה תחת הגנת הבריטים. משום מה הבריטים (שלך) נטשו את את הגנת השיירה והערבים החלו לתקוף. והיה שם פשוט טבח במשך כמה שעות. כשלאחר שהוא הופסק המשיכו להתעלל בגופות והיה קשה לזהות רבים מן הגופות[1]. בגלל שהגופות לא היו מזוהות אז הן נקברו בקבר אחים[2].

אולם דודה שלי קבורה בסנהדריה בקבר משלה. וזה בגלל שאבי ידע ערבית והוא התחפש לערבי מקומי ופשוט הגיע למקום בלילה ואסף את הגופה וצעד עמה 14 קילומטר חזרה[3].

המשיך איש השייך לדת הציונית, תבין למה חשוב שיש לך, לנו מדינה. הבריטים שלך לא ידאגו לנו כמו שהמדינה דואגת לך.

בן הרב אמר לאצלניק: סיפור מדהים ממש מרגש, אם הייתי רוצה להיות חילוני, הייתי רוצה להיות חילוני כמו אבא שלך.

[1]הערת הכותב, רבים מהגופות לא היו מזוהות עקב שריפה שפרצה בכלי רכב בעקבות הצתות.

[2] הערה היו כמה גופות שזוהו ולא רק גופה אחת.

[3] כנראה חזר בסיבובים למנוע התגלות, שהרי מדוע הוא סוחב גופה בלילה.

הנה, למרות שיש אנשים חופשיים הם עדיין עושים מעשים של מסירות נפש ויש לנו מה ללמוד מהם וגם אפשר לכבד את מעשיהם וכך לקדם שלום בעולם.

בביאור הנהגת החמאס ובעניין עשיית בשלום עמם – מאת: כתבנו לענייני ערבים וחילונים

משא ומתן בהשקפת ארגן החמאס לאחר הבנת דרכו. וחקירה האם אפשר לעשות עמם שלום ודעת הרבי שליט"א בזה העניין. מאת: כתבנו לענייני ערבים ואסלאם וכתבנו לענייני חילונים.

והנה יש לעיין מי זה חבר אנשי החמאס. ובידוע שהלכה היא אצל המחקרים שהחמאס הם בנים לארגון האנטי נציונליסטי ומדיני הנקרא בשם האחים המוסלמים. הם גם נגד הגדר של מדינות ורוצין להשליט ההלכה שלהן הקרויה שריעה בכל העולם כולו. תחת מדינת אסלאם אחת.

וכן הם לא מאמינים בשלום בינם להכופרין לשיטתם, שהרי אסור לאדם לעשות שלום עם שנואיו של אללה. ובתחילה הם שיתפו פעולתם עם הנציונליסטים של מצרים כנגד ממלכת אנגליה מפני שראו בהם כופרים נוצרים שאסור להם להיות שליטים על ההאנשים הקרויים מוסלמים וכן שתרבותם סקולרית ולכן מצוה להכחידם.

והנה בזמן עבר במצרים, הקרויים נציונליסטים, הם אלו המאמינים שכל לאום צריך לשלוט על עצמו (ואין כאן המקום לפרש מה נחשב לאום), היו סקולרים\חופשיים ושונאי דת, והיו מתנגדים להתיר לארגוני הדת של האסלאם להביע את קולם, הוא הקול קול ישמעאל בהמדינה המצרית. לפיכך רדפום ויכתום וישמידום. מכיוון שכך היה, היו מדוכאים ולא הצליחו להרים ראש. אולם מאימת שהחלו לנשב בחולות מדבר מצרים רוחות הדמוקרטייע החלו ארגוני הדת להרים ראשם ופתח לאחר זמןו ענף שלהם בישראל הקרוי חמאס. ולכן אל יתפלא האדם מדוע ממשלת הצדיק אל-פתח א-סיסי רודפת אותם ומסייעים את ישראל.

וזה ביאור משנת החמאס שאינו מגדיר עצמו כנציונליסטי, שלשיטתו היא שיטת האחים המוסלמים, אין לאומים ויש רק דת. וכל העולם כולו צריך להיות מדינה אחת של האסלאם עם חוקי תורת מוחמד ושריעה. ככתוב: "ומלכותו בכל משלה".

והנה בישראל החמאס נלחם מזה עשרות בשנים ומשתמש בסיסמאות נציונליסטיות, וצריך ביאור? ואנשי החמאס מבארים שאין הם באמת נציונליסטים שזה הרי כפירה, אלא שהם מגיני האסלאם במקום הקרוי היום פלסטין ובלשון עבר דרום אל-שאם. ולכן הם משתמשים בסיסמאות כעין נציונליסטיות וזה לא באמת כך, אלא סיסמאות של המקום הנקרא פלסטין. ואם כן מה מיוחד בישראל היא פלסטין לשיטתם?! והם עונים שסמקום הנקרא ישראל יש חזית או פרונטיר בלע"ז כנגד כופרים. וכן שישראל היא מקום הקדש (חרם) וקדשה לתמיד ולא רק לשעתה ולעתיד לבוא, והיא אדמת וואקף כבית כנסת. ואיך ייתכן לוותר ליהודים ציונים כופרים ולא מוסלמין כלל לשלוט בזה הקרקע הקדושה, וזהו חטא על פשע?! על כן מצוה לעשות מלחמה עד הימגר האויב הציוני!

שמעו דבריהן הרבה מן המחקרים ונמנו וגמרו הרבה חוקרים מתוכן שאי אפשר לעשות עמהם שלום. ודעת הרבי שליט"א שאפשר לעשות שלום שהרי התרבויות משתנות כמו שהטבעים משתנים.. ובזאת שהם מצהירים שאינם מסוגלים או מותרים לעשות שלום לפי האסלאם, זה כיוון שאין הם מפחדים מספיק. אולם בשעת פיקוח נפש או סבל גדול ימצאו תורה שבעל פה או סורה האומרת שמוחמד "נביאם" מרשה להציונים שלוט בזה אדמות הוואקף או אינו מצווה להלחם במסירות נפש גדולה, במקום צורך גדול.

פלפול חריף מהרבי שליט"א בעניין ימי אבלות של הלאומניים בארץ ישראל

מפני מה נבראו ימי אבל לאומיים לישראל, אלא כדי שירגיש האדם מיוחד ויוכל לרדוף אחר האחר. ונוהגים לרדוף את כל מי שלא יהודי די על פי הדעה הנכונה והאמיתית ולהגיד שהוא כנאצי ורודף יהודים לתיאבון.


והאידנא שיש שמאלנים וימנים, נוהגים אלו לרדוף את אלו. וספרדים ומזרחים שמחים על מותם של האשכנזים וציונים עולזים על מותם של הגלותיים. וספרדי-משוכנז אומר שזה נכון לכל היהודים. ואילו היה שם לא היה נגאל שהרי הגרמנים היו בצפון אפריקה וכן שלחו היהודים היוונים למחנות. והזקנים נוהגים לריב מי סבל יותר ומי היה יותר זמן וביותר מחנות. ויש מוסיפים מי שיכל יותר בני משפחה. ונוהגים בני פולין לזלזל בבני הגר (הונגריה) ולומר להם שהם היו רק שנה ומחצה במחנות ולכן אין זה נחשב. ואין הם צריכים להגאל, אלא יש להם להנמק שם עוד שנים הרבה ואינם נחשבים ניצולי שואה כלל והם כמכחישי השואה, השם ירחם!

burning-candle

ופסק זמן מיוחד יש ובו הוו שמעינן קול חזק יותר מקול השופר וצריכים לעמוד ולא לזוע כמת להאי זימנא. ויש העומדים כצאן לטבח בדרך המלך ונטרפים על ידי הרכב וזה זכר לסכנה שהיה בהמלחמה. ונהגו בזמן זה לחשוב מחשבות, יש המחשבים כמה מעלות היה לאבותינו בתנור או בטנק. יש המחשבים הקץ לגבי מה הזמן שהיה צריך להרוג היהודי או קלגס ישראלי. יש השואלים מדוע אני עומד כשופטיני. יש השואלים איה היה הקדוש ברוך הוא ומחפשים אותו בזמן העמידה והרעש, ותמיד כשהולכים למוצאו הווי אל מסתתר ונמלט להם. ונונ-קונפורמיסטים שואלים עצמם, מדוע יש עניין לא טוב בלהרוג היהודים ובמה שונה היהודי מהדארפורי, הרואנדי או הארמני, והשמאלני מוסיף גם הערבי. ואנטי-חברתיים נוהגים לשאול, האם הייתי הורג, לו הייתי מקבל הפיהרר-בעפהעל.

ומיד לאחר הפסק זמן המיוחד הוו מקבלים עליהם עול הגמוניה ועול תרבות דומיננטית. ומיד משפילים את כל מי שלא הוה כמותם. ויש חרדים שהוו בעי מאוד למיעבד חילונים ומתנצלים ומשפילים עצמם כרמש הרומש על הארץ לפני הרודף, והרודף רואה זה הדבר ואומר בקרבו, הנה, הוא מסכים עימי, הוא אשר קיווינו לו ויושיענו. ופסטיבלאה מיוחד יש שבו נוהגים לצייר דמות חרדי הולך בזמן הרעש המשונה ביום זה באגרת-היומית. ונחלקים העם לשני מחנות, מחנה האחד הרודף, והמחנה השני הנרדף. וכך חוגגים את רדיפת היהודי בזמן המלחמה.

102477

תמונה מהפסטיבלאה בהתקשורת שלהם

ונוהגים להגיד שלו הייתה מדינה לא הייתה שואה. שבכל דור ודור הורגים בנו. ומאז שהרצל ובן גוריון הביאו לנו המדינה, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ונוהגים לרדוף את הערבי ולהגיד שהוא אנטישמי ושהמופתי אל-חוסייני הוה חברא של ריש שולטנא בארץ הדויטשערס הקרוי בשם המנהיג. ועל כן מצוה עלינו להורגם, ואומרים שכולם הוו רוצחים ומצוה להורגם, והסגפנים ועושים תגא דמחירא. וכל המרבה הרי זה משובח.

056a1-700x497

צורר היהודים בסנטר הפוטו ובימין התמונה נמצא היידריך

ומלאך המוות ורינהרד היידריך מצחקים ומצחקים ובטנן כואבת הרבה עד שהוו בעלי יסורים. וכך גלגלו של עולם נוהג. ומעשה באדם שאמר שאינו מבין מה העניין לזכור זאת, ומדוע יש מצוה לשנוא את הגרמני או הערבי והגוי באשר הוא? וכן שאינו מבין איך מתאבד נחשב כאחד אשר מת במלחמות ישראל או ב'השואוקוסט', ויקראוהו העם: 'חרדי', ויסקלוהו באבנים וימות. ולמדו היחידאיים לשתוק ויהרגו את דעתם החופשית.