תגית: עשיו

מהי גלות אדום? מתי החלה? ומיהם האדומים – התפיסה המקובלת אצל הישנים בארץ ישראל אינה נכונה כלל

כידוע כעת אנו בימי בין המצרים. הרבי שליט"א חזר על דברים שנוהגים לומר בקהילתנו שנים הרבה. וחשבנו שמצוה לפרסם להציבור כדי שיראו למי שלא מאנ"ש ויקיצו ישנים מתרדמתם.

והנה רבינו האבן עזרא אומר בבראשית פרק כ"ז מ':

"וישנים שלא הקיצו משנת האיוולת, יחשבו כי אנחנו בגלות אדום. ולא כן הדבר, רק אדום היה תחת יד יהודה, וכן כתוב: "ויפשע אדום מתחת יד יהודה" (מלכים ב ח, כב), גם יואב הכרית כל זכר באדום (מלכים א יא, טז). ובעבור שהיו תחת יד יהודה, שמחו ביום אידינו והיו אומרים לבבליים: "ערו ערו עד היסוד בה" (תהלים קלז, ז); ויותר היה קשה על ישראל החרפה שהיה אדום מחרף אותם, מרעתם. וכן טעם "שישי ושמחי בת אדום" (איכה ד, כא), גם כן "אל תשמח לבני יהודה" (עובדיה א, יב). גם בימי הורקנוס הזקן, שמם שומרי ירושלים, והכניסם בברית מילה. גם בימי אגריפס, כאשר נלכדה ירושלים, באו גדודי אדום לעזור ליהודה.

ורומי שהגלתנו היא מזרע כתים, וכן אמר המתרגם: "וצים מיד כתים" (במדבר כד, כד); והיא מלכות יון בעצמה, כאשר פירשתי בספר דניאל. גם כן יקראו היום אנשי מצרים ושבא וארץ עילם "ישמעאלים", ואין בהם מי שהוא מזרע ישמעאל כי אם מתי מעט".

עד כאן לשון האבן עזרא זצ"ל. ואולי ההסבר הפשוט הוא שכיון שהרומאים היו תרבות של חרב כמו שנאמר על עשיו 'על חרבך תחיה', וכן היו אוהבים צבע אדום אצל קלגסיהם. לפיכך קראום אדומים ובתחילה ידעו שזה לשון שאולה. ואחר כך הישנים כלשון, רבינו האבן עזרא ז"ל, שכחו וחשבו שזה הפשט שהרומאים הם אדום ממש. וכל האומר אחרת כופר בדברי רבותינו.

ויש הרוצים לומר שהאדומיים התנצרו וגם הרומאים על כן אנו בגלות אדום.

"ודע כי אנחנו סומכים על דעת רבותיו ז"ל וחושבים שאנו היום בגלות אדום ושאין לנו עמידה ממנה עד בא המשיח… ומקרא מלא אצלנו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו. ועיקר הכוונה בזה, כי האדומים היו הראשונים לטעות אחרי האיש שטען כי הוא המשיח, וטענו עליו גם אלוהות, ובאו ארץ אדום, ופשטה טעותם עד לרומא הקרובה להם… לכן תחשב רומי ואדום מלכות אחת, אף על פי שהן אומות שונות, בהיותם על דעה אחת. והתרגום כתב פקד עוונך בת אדום-רומי רשיעא דמתבני באיטליא, ומליא אוכלוסין מן בני אדום". ( רמב"ן ספר הגאולה א)

ויש להשיב להם שאותו הצלוב היה יהודי וכן ראשוני תלמידיו, אז אנו בפשטות בגלות עם ישראל. וכן הרומאים הפכו לנוצרים זמנים הרבה של כמה מאות שנים אחרי חורבן הבית, אם כן מה הגלות של אדום?

ויש מי שרצה לומר על פי דברי יוסף בן מתתיהו שאמר שהאדומיים עזרו להבריונים 'הפוחזין למלחמה' לקחת את ירושלים מאת המתונים. ובכך הם גרמו לחורבן העיר שהרי הבריונים שרפו אוצרות השמן, היין, העץ והתבואה ובכך סייעו לחורבן. אך מי שמרד היה יהודי, ואם כן אנו בגלות יהודים.

ואולי אפשר לראות את תחילת החורבן מעת הגעת הורדוס הרשע לשלטון על ישראל והוא היה בוודאי מזרע אדום. והוא סייע להרומאים לשלוט בעם ישראל ונתן להם בארץ ישראל יותר שליטה והם אנשי רומי על אף שאינם אדום ממשיכים את הגלות שלנו ואז זה המשיך לנוצרים שהמשיכו את הרומאים שהתנצרו. ולפיכך אפשר להגיד שזרע הפורענות התחיל מאדומיים ואולי אנו לכן בבחינת גלות אדום על אף שהעניין נעשה על ידי רומי. או שכבר אז היינו בגלות בארצינו תחת שלטון הורדוס האדומים. וזה למי שאומר שלא היה גר כלל ונחשב אדום או גם לשון שאולה כי היה מזרע אדום. והעניין דומה לשומרי התורה האדוקים החיים בארץ ישראל שגם אומרים שהם בגלות בארצינו תחת שלטון החופשיים.

וזה מה שמחנכים הציבור בנימאנדעסלאנד – אנו לא באמת בגלות אדום אלא כעין גלות אדום.

ואם ישאל ברנש מדוע זה חשוב להיות שונה מרבים וטובים בעם ישראל. התשובה בנימאנדעסלאנד שישנים הם לא רבים ואינם טובים.

זה חשוב כדי לשמר המחשבה הישרה שה' נתן לנו ולהיות אדם ער.

ויהי רצון שנזכה לסיום הגאולה, אמן.

בעניין ברכת יצחק אבינו לעשיו הרשע – פרשת תולדות

דבר תורה לפרשת תולדות שנאמר בשעתו על ידי הרבי שליט"א. הדברים חשובים לגבי חינוך הילדים, לגבי אופי האנשים וחשוב להעניק ולעיין בהעניין ביותר.

וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים. כח וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב.  פרק כ"ה פסוק כ"ז.

א וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת וַיִּקְרָא אֶת עֵשָׂו בְּנוֹ הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּנִי. ב וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא זָקַנְתִּי לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי. ג וְעַתָּה שָׂא נָא כֵלֶיךָ תֶּלְיְךָ וְקַשְׁתֶּךָ וְצֵא הַשָּׂדֶה וְצוּדָה לִּי צידה [צָיִד]. ד וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי וְהָבִיאָה לִּי וְאֹכֵלָה בַּעֲבוּר תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי בְּטֶרֶם אָמוּת. פרק כ"ז פסוק א-ד.

מה הפשט בכך שעשיו היה כזה בעל חטא ומאידך אביו יצחק רצה להביא לו הברכות? הרי יצחק אבינו אמור לרצות להביא הברכות לבן הצדיק ומדוע רצה להביא לבן רשע?

נראה לי לבאר שעשיו היה כעין ספרדי מסורתי שאוהב לנשק ידי רבנים, לבקש ברכות ולהגיד שהרבנים והתורה זה הכי חשוב. וכל מי שחולק על הרב הוא כופר. אולם למעשה הוא ממשיך לעשות בשלו, לעבוד עבודה זרה, לגנוב, לרצוח לאנוס וכדומה. וראיה לדבר שהוא צדיק, כי הוא מתכופף לנשק יד הצדיק. עשיו באמת בטוח שהוא הצדיק בעל ההשקפה הנכונה החי חיים נורמליים. ומבחינתו יעקב אבינו הוא רשע מוזר משוגע הכופר בצדיק ובתורה.

זו לא רק צביעות, אלא התמקחות עם השם יתברך או הגעה להבנה בקשר אליו – מה שחשוב להשם יתברך זה להצהיר וזאת הוא עשיו עושה מצוין בריש גלי ובכל מקום. אבל במעשים הוא עדיין מעניק לעצמו חירות רבה.

לעומת זאת יעקב אבינו היה כעין ליטוואק או יעקע קר ששואל שאלות ולא רואה בעיה לחלוק על רב כשיש הסבר תורני יותר טוב. והוא גם עניו שלא רואה עניין להצהיר כל הזמן על אמונתו הנכונה ברב ובתורה. יעקב אבינו מצליח לקיים התורה בקלות, כי הוא והתורה נהיו חלק אחד מרוב שהוא שקוע ומחובר לחיי התורה הקדושה – הוא מקבל את התורה כתרבות חייו ולא מנסה לברוח מקיום התורה בתירוצים שונים.

אז יצחק חשב באמת ובתמים שעשיו היה צדיק יותר מיעקב. יעקב לא הצהיר על חומרות ועל עישור מלח ותבן, לא טרח להתכופף לנשק את ידו ולבקש ברכה. יעקב היה איש תם יושב אוהלים – הוא לא טרח לחשב מה יצחק יחשוב עליו ואיך להחניף לו. הוא בסך מנסה להיות יהודי טוב.

בעצם יצחק היה כבד ראיה מבחינה פיזית ומבחינה רוחנית – ולא הצליח לעמוד על בנו יעקב. אם הוא היה ראששיבע והיה לו תלמידים כמו יעקב ועשיו, הוא היה זורק את יעקב ומשאיר את עשיו – כמו הרבה ראשי ישיבות בדורנו.

וכעת גם יש תשובה מדוע יעקב היה יושב אוהלים. הרי לשבת באהל הכוונה ללמוד תורה, אם כן מדוע נאמר אוהלים בלשון רבים, לא מספיקה לו ישיבה אחת?

ונראה לי לבאר שאולי יצחק אבינו זרק אותו מהישיבה שלו ואז יעקב הלך לישיבת שם ועבר, כמו שכתוב שהיה י"ד שנה בישיבת שם ועבר.