תגית: קהילת נימאנדעסלאנד

אודות הקהילה הקדושה

מזה דורי דורות קהילת נימאנדעסלאנד בעלת שם גדול בקרב עם ישראל כאחת הקהילות המפוארות שקמו לעם ישראל. דף זה יעזור לחברי הקהילה לשמור על קשר עם הקהילה המעטירה.

thomas_carlyle_colour

הקהילה הקדושה אשר שוכנת באשכנז ידועה כירושלים דאשכנז מזה דורי דורות. הקהילה מונהגת על ידי משפחת טודרוסזון אשר מכונים בד"כ 'הלוי נימאנדעסלאנד' וזאת משום דשמם מפורסם ביותר. בזה המקום נעלה כתבים של אנשי הקהילה ובראשם הרבנים הדגולים, נעלה ידיעות חדשות וישנות היסטוריות יחד עם דברי תורה והוראות הרבי שליט"א. בעיקר נעלה מעשיות קודש המחזקות את לב השומע לעבודת השי"ת. ידועים מאוד המעשיות של הקהילה והן נפוצות מאוד.

נ.ב לאחרונה עקב ביקוש רב מהציבור אנו מעלים טורים של איש יקר מהקהילה אשר כותב אצלנו טורים מעניינים תחת הכינוי כתבנו לענייני חילונים. זיהינו שיש אפליה כנגד החברה החילונית ואין לה כתב כמו שיש לערבים ולחרדים. לפיכך הרבי שליט"א אמר להרים הכפפה והורה לפלוני המוכשר להתחיל לחקור את החברה החילונית. וכך גם יהודים אדוקים יוכלו ללמוד על החברה החילונית וגם החילונים החופשיים יסבלו פחות מן האפליה בתחום.