תגית: שואה

מוגן: מעשה בהגמון שונא ישראל שלא נכנע לנגיעות

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

Riphagen 2016 ריפהגן 2016 – "סרט" הולנדי

הרבי שליט"א ראה אמש זה המחזה האסקפלריוני והוא נהנה מאוד. הרבי בדרך כלל שונא לראות עניינים הקשורים למה שנקרא 'שואה'. מכל מיני סיבות כשאחת הסיבות היא מחמת זאת כשהוא היה צעיר זה מה שנהגו לקרוא אז ולכן העניין נמאס על הרבי. והרבי ידוע כאחד המתנגד ל'השואה' ולהנצחתה וזאת כי משפיל את אלו שנקראים יהודים. וכן שלא ברור מדוע יש שואה רק להיהודים, לא לתרנגולים, לא לשחורים, לא לארמנים וכן על זה הדרך ואין כאן המקום להאריך.

מעבר לכך הרבי לא אוהב שמראים מה שנחשב בעיני הציבור כהרוע בצורה מגוחכת בלבד ללא להראות התנאים בצורה פשוטה ולתת להציבור לשפוט בעיניו. ועוד שזה נשמע כמו נסיון זול להעביר על מחשבת האדם, והאדם החכם זקוק לראות הדברים כמה שיותר כהווייתם ואז הוא יכול להבין וללמוד מזאת לעתיד. אבל כשזה פרופגנדע, אין זה נחמד לאדם להעביר את זמנו בהעניין.

הרבי אוהב שבזה הסרט האיש שנחשב כרע לפי ערכי החברה של היום כיום הוא בעצם הגיבור הראשי. ולא רק, אלא שמראים אותו בצורה אוהדת וכמו שמראים לוחמי חופש או שודדי בנקים ורכבות המנסים להשתלט בעשירים.

ולגופו של עניין נעמיק יותר בעלילת הדברים, מדובר בסרט הולנדי המדבר על תקופת הכיבוש האשכנזי בזמן מלחמת העולם השניה. בסרט רואים בן בליעל בשם ריפהגן אשר מקדם עצמו תוך כדי המלחמה על ידי קשר טוב עם הגרמנים, היהודים והמשטרה ההולנדית. בנוסף הוא דואג לקהל חסות גם מאנשי המחתרת ההולנדית. חשוב להגיד שזה מבוסס על מעשה שהיה אבל אינו נאמן בהכל למה שקרה מבחינה היסטורית. לפיכך הרבי עשה השוואה וכך גם כדאי לכם. יש שם גם דמות בעייתית של אשה בשם בטיה וורי, ובהמחזה לא ברור האם היא רעה או טובה. כדאי לכם לחשוב לעצמכם ואח"כ ללכת ולחפש בהאינטרנט מה הפרטים ההיסטוריים הנאמנים יותר למה שנחשב כהאמת.

הרבי ממליץ מאוד להקהל להתבונן בזה המחזה של אקספלריא המכונה קולנוע בלשון הציונים, זה אולי יכאב מעט למי שרגיש למחשבת ההמון, ברם מי שרוצה לראות משהו מרענן הפותח את המחשבה יחד עם משחק מצוין ונגינה נאה, שיתבונן בהעניין.

מה שהרבי למד מוסר השכל מהעניין זה שיש יחסי כוח בהעולם. וכשיש מלחמה, אזי משתנים התנאים של טבע יחסי הכוח ואז אנשים יכולים לקדם עצמם ולהתרומם כבשתנאים הרגילים זה קשה. והנה אם הם חכמים הם יכולים לעשות כראוי גם אם הם לכאורה פושעים המעוררים בנפש האדם תחושת תיעוב ושנאה לדמותם.

נ.ב. יש עניין מעניין בכיבוש ההולנדי שהוא היה כיבוש נוח יותר מבחינת יחס הגרמנים לנכבשים בשונה מבמזרח. לפיכך רואים פחות אלימות כלפי היהודים והגויים ההולנדים.

אם תראו או ראיתם את ריפהגן, ספרו לרבי על כך.

נ.ב. מי שרוצה לקרוא עוד על העניין דעה של צופה אחר בעל מחבר All About War Movies יכול להתבונן פה בהלינק

הכחשת השואה והכחשת ה' אצל הרבי שליט"א

על אף שלא מת יהודי-אחד✡ מן קהילת הקודש נימאנדעסלאנד ירושלים דאשכנז לא בההערשטער-קריג✙ ולא בצהווייטער-קריג卐, עדיין הרבי שליט"א נזקק לדבר מזה העניין של זה שיש ראיה שאין בורא לעולם מכיוון שמתו יהודים ככוכבי השמים לרוב במלחמה הנקראת מלחמת העולם השניה בדבר הנקרא שואה☠💀. ומנהג הרבי לעשות מהשואלים חוכא ואטלולא. ועל כן חובה על הקורא ליזהר בקריאת הדברים שמא לא יבין כוונתו של הרבי.


ומעשה באדם שאמר לרבי שליט"א שאינו מאמין בה' ואין ה'. וביאר את דבריו שהרי איה היה ה' בהשואה, כלומר, אם יש ה' הכיצד הוא נתן לזה העניין להיות, אם כך בהכרח דאין ה'?! ור"ל.

והרבי ענה לו בחיוך מלא שמחה: שזו לא קושיא כלל, שהרי אפשר לומר גם שה' נולד בהעולם לאחר השואה ולכן הוא לא הרשה להשואה להיות. והתפוצץ האדם כמו בליסטראה עם אבק שריפה ולעגו לו הקהל.

ושאל והקשה אותו האיש עוד את הרבי: הרי אתם אומרים שה' תמיד נמצא, אזי איך ה' לא היה בהשואה?

והשיב לו הרבי: שאם אדם אומר איה היה ה'? ואומר שמכיוון שלא ידעינן איה מקומו בהכרח שאינו קיים, אזי אפשר לומר שה' נולד לאחר המלחמה, ובזמן המלחמה לא היה קיים, ועל כן אין שאלה. [וזה כמו הרבנית, ששאלה הרבנית את הרבי: מה התירוץ להקשה וענה הרבי: תמתיני קמעה. ואח"כ שאלתהו שוב. וכעת ענה הרבי: כבר לא קשה…] ואסמכתא לדבר כשהאדם שואל איה יש ה', יש היכי תימצי שאין ה'. ומאידך הוא שואל איה הוא היה בזמן עבר, מכלל שלכל הפחות קיים העידנא. וזו שאלה קשה בלוגיקע אם אפשר להביא ראיה ממשפט של האדם לגבי דבר כראיה לקיום של דבר, שהרי שמא הוא כן קיים במשפט בלבד. ועל כן הרבי אמר שזה אסמכתא.

והוסיף הרבי תוך כדי שצחק לו: שאפשר לומר גם שלא היתה שואה כלל ועל כן הוא מכחיש השואה. וזה פשוט, שהרי איה היתה השואה אצל ה'?! בהכרח שלא היתה שואה. ולא זו אף זו, אלא שאם לא היה ה' בהשואה והוא ברא את העולם והשואה לכאורה נעשתה בתוך העולם, בהכרח שאין שואה, שהרי אין ה' שיעשה עולם ששם תהיה שואה. ופני האיש חפו והלך לו להטריף רבנים מקהילות אחרות.

וכך, כביכול, הרבי שליט"א הציל את ששת מיליוני האנשים המוזכרים במקדש יד-ושם ממיתה בהשואה.