תגית: שוויון

ניהול תקין בחצר משפחת הרב קנייבסקי

מתוך קונטרס שהופץ בהקהילה בארץ ישראל. וחשבנו שכדאי להפיץ העניין לתועלת הכלל.


למה חצר ר"ח קיינבסקי אינה מחויבת לניהול תקין?

נהוג להגיד שר"ח הוא צדיק הצדיקים וקדוש הקדושים וכדומה של עם ישראל. אם כך אולי אפשר לומר שהוא משאב טבע של עם שיראל, כביכול. ולכאורה אם כך, ניתן להגיד שהוא מחויב מדין ערבות לפעול למען עם ישראל ולא רק למען אינטרסים משפחתיים צרים.

לפיכך נשאלת השאלה למה לתת כעת לגורמים משפחתיים לנהל את הניהול הרוחני-פוליטי של הרב במקום להעביר זאת לעם ישראל על ידי בחירת נציגים נבחרים שימונו על ידי בחירות או על ידי ועדת רבנים? פשוט ניתן זאת לוועדה ללא משוא פנים שתייצג את כל העם שר"ח מאמין בו שהוא חלק מעם ישראל.

למשל אפשר שנארגן לו חצרנים מעדות שונות ומתפקידים שונים בשוק העבודה. כך יהיה גיוון תפקודי שיתרום לניצול המקסימלי של תופעת הטבע הייחודית שלנו שזכינו בעידן מיוחד זה הנהנה מזכויותיו של הרב קנייבסקי בשמים.

ניהול נכון יכול להציל חיים!

והשאלה הקשה יותר היא איך גדול הדור שהוא אדם נכבד ביותר ואדם בעל רוח הקודש שעיניו רואות למרחוק והוא בעל קשר הדוק עם הקב"ה, כביכול, לא מציע את צעדי הייעול בעצמו?

ושמא, ברוך ה', זכיתי ב"מקום להתגדר בו".