תגית: תקנות

תקנות הנישואין מהרבי שליט"א ר' ליב אלעקסאנדער בן ר' וולף הירש בער הלוי זצ"ל

דברים שהרבי ביקש לפרסם ונראה שהם דברי חוכמה המורכבים מרעיונות יפים עם אד אבסורדום

תקנות הנישואין לעדה הקדושה  בארץ ישראל בהוראת הרבי שליט"א

– בנות הקהילה הקדושה בכיתה י"ד תצאנה לעבוד, עד גיל עשרים ושבע הן תצבורנה מספיק מצלצלין.

– בת שתחשוק ללמוד באוניברסיטיע תאלצנה לקבל צאטיל מן הרבי שמתיר זאת.

– בגיל זה הן תצאנה להשידוכים עם בחורים בני גיל עשרים וכך האברכים בני העשרים יוכלו להתמיד בלימוד התורה הקדושה יומם וליל.

דברי ביאור לתקנות ההחשובות הקודמות

– הבתולה הרוויחה בחסדי ה' כבר חלק גדול מן הדירה שהיא צריכה להעניק לבעלה וכך העול לא רק נופל על ההורים ומתחלק בשוויוניות יותר.

– נשים בגיל זה משמים זוכות בפחות פרי בטן, ויש להן ניסיון בעבודה בנוסף לוותק וכך הקהילה תזכה לשפע בגשמיות וברוחניות.

– אוניבערסטייע הוה בל-תשחית, אפשר לעבוד במקום הלימוד באקדמייע ולצבור רעזומע.

רק כך נציל את הקהילה מאביונות! שנא' "אפס כי לא יהיה בך אביון".

הק' אר' ליב אלעקסאנדער הלוי בן ר' וולף הירש בער הלוי זצ"ל