אודות הק"ק

הקהילה הקדושה נימאנדעסלאנד אשר שוכנת באשכנז ידועה כירושלים דאשכנז מזה דורי דורות. הקהילה מונהגת על ידי משפחת טודרוסזון על שם הרב הגדול ר' טודרוס הלוי שהיה מפורסם ביותר והגיע לקהילת הקודש. וצאצאיו הידועים מכונים בד"כ 'הלוי נימאנדעסלאנד' וזאת משום דשמם מפורסם ביותר. בזה המקום נעלה כתבים של אנשי הקהילה ובראשם הרבנים הדגולים, נעלה ידיעות חדשות וישנות היסטוריות יחד עם דברי תורה והוראות הרבי שליט"א. בעיקר נעלה מעשיות קודש המחזקות את לב השומע לעבודת השי"ת. ידועים מאוד המעשיות של הקהילה והן נפוצות מאוד.